tạo check in cho fanpage

Tạo địa điểm check in cho fanpage nghĩa là các bạn cần thêm vị trí cụ thể cho fanpage, kèm với đó là hiển thị bản đồ cho fanpage này. Nào, cùng tham khảo hướng dẫn tạo check – in cho fanpage Facebook sau đây.

Cách tạo check in cho fanpage Facebook trên máy tính

  • Bước 1: Chọn Chỉnh sửa thông tin Trang.

  • Bước 2: Thêm địa chỉ.

  • Bước 3: Chọn Có (ở phần Trang của bạn có cửa hàng thực tế để khách hàng ghé thăm không ?).

tạo địa điểm check in cho fanpage

  • Bước 4: Kiểm tra tạo check in cho fanpage thành công chưa.

tạo check in cho fanpage

Lưu ý: Có 1 số fanpage thuộc hạng mục không hỗ trợ bản đồ, thành ra không thể tạo địa điểm cho page trên Facebook. Muốn tạo bạn cần phải chuyển hạng mục sang đại diện cho 1 cửa hàng, dịch vụ chẳng hạn.

Cách tạo địa điểm check in cho fanpage trên điện thoại

  • Bước 1: Truy cập fanpage.

  • Bước 2: Chọn biểu tượng Cài đặt.

  • Bước 3: Chọn thông tin Trang.

cách tạo check in cho fanpage facebook

  • Bước 4: Nhấp vào phần Vị trí.

  • Bước 5: Cài địa điểm cho fanpage.

tạo check in fanpage

Kết luận

Trên đây là phần hướng dẫn cách tạo check in cho fanpage trên cả 2 nền tảng máy tính và di động. Các bạn có thể tham khảo và vận dụng.

Bài Viết Khác