quản trị fanpage là gì

Các bạn mới tìm hiểu về công việc kinh doanh bán hàng trên Facebook, các bạn bắt đầu tìm hiểu về fanpage cửa hàng. Nếu vậy, các bạn hãy bắt đầu với việc tìm hiểu về các quyền quản trị trên fanpage, điều này sẽ giúp các bạn quản lý và kiểm soát tốt fanpage của mình.

Quản trị fanpage là gì?

Người trị fanpage gọi chung là những người có quyền quản lý fanpage. Quyền quản lý này sẽ chia ra thành nhiều quyền lớn và nhiều quyền nhỏ khác khác.

Nói chung, khi các bạn có quyền quản trị fanpage Facebook bất kỳ, tùy vào quyền các bạn có, các bạn có thể sử dụng các chức năng cho phép đối với quyền này.

Ví dụ:

  • Quyền nhà quảng cáo: Cho phép chạy quảng cáo.
  • Quyền biên tập viên: Cho phép biên tập nội dung, trả lời inbox.

Cụ thể về các quyền này chúng ta sẽ tham khảo kỹ hơn ở phần nội dung tiếp theo này.

Danh sách quyền quản trị fanpage

Hiện tại ở các bài viết khác trên mạng, khi nhắc đến quyền quản trị fanpage, người ta sẽ chia sẻ vể tổng hợp 6 quyền. Nhưng theo mình thì có tổng cộng 6 quyền quản lý fanpage, và nếu các bạn là người sẽ quản trị page, các bạn cần phải nắm rõ về 6 quyền này.

Mình sẽ chia 7 quyền này thành 2 nhóm, bao gồm 1 nhỏ quyền lớn và 1 nhóm quyền nhỏ. Các bạn có thể tham khảo.

1. Nhóm quyền lớn

  • Quyền quản trị viên fanpage

“Có thể quản lý tất cả khía cạnh của Trang. Họ có thể đăng và gửi tin nhắn Messenger với tư cách Trang, trả lời và xóa bình luận trên Trang, đăng từ Instagram lên Facebook, tạo quảng cáo, xem những ai tạo bài viết hoặc bình luận, xem thông tin chi tiết và chỉ định vai trò trên Trang.

Nếu tài khoản Instagram được kết nối với Trang, họ có thể đăng từ Facebook lên Instagram, trả lời và xóa bình luận, gửi tin nhắn Direct, đồng bộ thông tin liên hệ của doanh nghiệp và tạo quảng cáo”.

  • Quyền chủ sở hữu trang

“Quản trị viên của doanh nghiệp có thể quản lý các vai trò và quyền khác trên Trang này”.

quyền quản trị fanpage

2. Nhóm quyền nhỏ

  • Quyền biên tập viên

“Có thể đăng và gửi tin nhắn Messenger với tư cách Trang, trả lời và xóa bình luận trên Trang, tạo quảng cáo, xem những ai tạo bài viết hoặc bình luận, đăng từ Instagram lên Facebook và xem thông tin chi tiết.

Nếu tài khoản Instagram được kết nối với Trang, họ có thể đăng từ Instagram lên Facebook, trả lời và xóa bình luận, gửi tin nhắn Direct, đồng bộ thông tin liên hệ của doanh nghiệp và tạo quảng cáo”.

  • Quyền nhà quảng cáo

“Có thể tạo quảng cáo, xem những ai tạo bài viết hoặc bình luận và xem thông tin chi tiết. Nếu tài khoản Instagram được kết nối với Trang, họ có thể tạo quảng cáo”.

  • Quyền nhà phân tích

“Có thể xem quản trị viên nào đã tạo bài viết hoặc bình luận và xem thông tin chi tiết”.

  • Quyền người kiểm duyệt

“Có thể gửi tin nhắn Messenger với tư cách Trang, trả lời và xóa bình luận trên Trang, tạo quảng cáo, xem những ai tạo bài viết hoặc bình luận và xem thông tin chi tiết.

Nếu tài khoản Instagram được kết nối với Trang, họ có thể trả lời bình luận trên Instagram, gửi tin nhắn Direct và tạo quảng cáo”.

  • Quyền Jobs Manager

“Có thể xuất bản và quản lý công việc, xem và quản lý ứng dụng và tạo quảng cáo”.

quyền quản lý fanpage

Kết luận

Đến đây chắc các bạn cũng hiểu hõ hơn về các quyền quản trị fanpage là gì rồi đúng không? Tùy vào từng quyền quản lý fanpage khác nhau mà các bạn có thể sử dụng thực hiện được những công việc khác nhau nhằm hỗ trợ xây dựng phát triển fanpage hiệu quả.

Bài Viết Khác