facebook business là gì

Sau khi mua page, nếu các bạn muốn tạo chủ sở hữu cho fanpage thì cần thực hiện 2 việc:

– Việc 1: Tạo 1 trình quản lý doanh nghiệp Facebook Business

– Việc 2: Thêm fanpage vào Facebook Business này

1. Facebook Business là gì ? 

Business Facebook hay còn gọi là trình quản lý doanh nghiệp, đây chính là một khu vực dành riêng để các bạn có thể quản lý doanh nghiệp cũng các hoạt động marketing của đơn vị mình trên Facebook

Với tài khoản Business Facebook này, các bạn có thể:

– Tạo và quản lý cùng lúc nhiều tài khoản quảng cáo Facebook

– Tạo và quản lý nhiều fanpage

– Sử dụng tối đa các tính năng hỗ trợ quảng cáo từ Facebook, vì đây là tài khoản dành cho doanh nghiệp

– Quản lý nhân sự hiệu quả với trình quản lý doanh nghiệp Facebook Business

– Cài đặt thanh toán cùng nhiều cài đặt khác

2. Cách tạo quyền chủ sở hữu cho fanpage

2.1 Tạo tài khoản Business Facebook

+ Bước 1: Truy cập: https://business.facebook.com/

+ Bước 2: Bấm Tạo doanh nghiệp

tạo business facebook

+ Bước 3: Nhập thông tin doanh nghiệp

cách tạo business facebook

+ Bước 4: Cài thông tin chi tiết

tạo tài khoản business facebook

Lưu ý: Không có web có thể lấy link fb hay link fanpage nhập đỡ

+ Bước 5: Truy cập mail để kích hoạt tài khoản Business Facebook

Lưu ý: Mail có thể về ngay, hoặc hơi lâu. Nếu về lâu có thể vào mail kích hoạt sau cũng được

2.2 Tạo chủ sở hữu fanpage

+ Bước 1: Chọn Cài đặt cho doanh nghiệp

tạo tài khoản business facebook

+ Bước 2: Chọn Trang. Chọn Thêm. Chọn Thêm Trang

tạo tài khoản business facebook

+ Bước 3: Nhập link trang. Chọn Trang. Chọn Thêm Trang

tạo tài khoản business facebook

+ Bước 4: Kiểm tra chủ sở hữu trang

Truy cập Trang => Cài đặt => Vai trò trên Trang

tạo tài khoản business facebook

Lưu ý:

– Chỉ có thể tạo quyền chủ sở hữu trang nếu fanpage chỉ có 1 quyền quản trị viên duy nhất. Nếu page đang có nhiều quản trị viên, có thể hạ xuống nhà phân tích, sau đó tạo chủ sở hữu, rồi nâng lên lại cũng được

– Với quyền chủ sở hữu fanpage, bạn có thể thêm nhiều quản trị viên vào fanpage nhưng vẫn bảo đảm mình là người nắm quyền quản lý cao nhất

– Chủ sở hữu fanpage không thể trực tiếp gỡ quản trị viên, nhưng có thể thêm quản trị viên vào page. Sau đó, dùng quyền quản trị viên này gỡ các quản trị viên khác

– Nếu muốn hủy quyền chủ sở hữu, chỉ cần truy cập Facebook Business. Chọn vào trang, chọn Gỡ (Góc phải) là ok

tạo tài khoản business facebook

3. Video hướng dẫn tạo chủ sở hữu Fanpage

Kết luận

Thực ra trình quản lý doanh nghiệp được Facebook phát triển dành cho các doanh nghiệp để quản lý cùng lúc nhiều fanpage, nhiều tài khoản quảng cáo và nhiều cài đặt khác

Nếu các bạn là cá nhân, các bạn cũng có thể tạo hoặc không tạo tài khoản Facebook Business này đều được. Nếu không tạo thì các bạn chỉ cần bảo mật 2 lớp cho tài khoản Facebook. Khi đó, không ai vào được Facebook của bạn, sẽ không ai lấy được fanpage của các bạn cả

Chúc thành công ! ! !