cách xem tỷ lệ nam nữ trên page

Khi có nhu cầu mua fanpage kinh doanh đồ nữ thì chọn page có tỷ lệ nữ cao, và ngược lại đồ nam thì chọn nam cao. Vậy chúng ta sẽ xem tỷ lệ nam nữ trên page như thế nào ? Hãy tham khảo hướng dẫn sau đây từ BeoBeo Marketing.

Thao tác xem tỷ lệ nam nữ trên page

  1. Vào page.

  2. Vào thông tin chi tiết.

  3. Chọn người.

  4. Xem tỷ lệ nam nữ của fanpage.

Cách xem tỷ lệ nam nữ trên fanpage

  • Bước 1: Truy cập fanpage.

  • Bước 2: Chọn Thông tin chi tiết (Menu ngang).

cách xem tỷ lệ nam nữ trên fanpage

  • Bước 3: Chọn Người.

  • Bước 4: Xem tỷ lệ nam nữ trên page.

xem tỷ lệ nam nữ fanpage

Ngoài Facebook Insight là tỷ lệ nam nữ các bạn còn có thể xem được nhiều thông tin về nhân khẩu học của người like như nhóm tuổi, quốc gia, tỉnh thành phố, ngôn ngữ,…

Lưu ý:

  • Chỉ xem tỷ lệ nam nữ trên fanpage bằng máy tính, di động Facebook không hỗ trợ xem insight fanpage.

  • Khi mua fanpage có sẵn thì do chưa chuyển khoản cọc nên các bạn sẽ không được thêm quyền vào trang, thành ra không thể xem thông tin này được. Khi đó các bạn có thể yêu cầu bên bán chụp ảnh phần insight này gửi các bạn xem qua.

Bài Viết Khác